MŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50

MŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50

Hemerkova 26
04011 Košice
IČO: 35557877

Informácie o inštitúcii MŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50

 

 

História

 

Materská škola sv. košických mučeníkov bola zriadená 1.1.2004. Zriaďovateľom je Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach. Prevádzka školy je od 16.02.2004.

 

Ponúkame...

Naša materská škola ponúka:


  • katolícku výchovu pre 3-6 ročné deti
  • možnosť celodenného a poldenného pobytu detí v CMŠ
  • spoločné stretnutia pri sv. omšiach
  • radostné prežívanie dňa z prítomnej Božej lásky vo vzťahu k rodičom, k sebe, ku kamarátom, k okoliu
  • spoznávať Božiu pomoc ľuďom v biblických príbehoch
  • činnosť v krúžkoch - tanečno-pohybový, výtvarný, oboznamovanie s anglickým jazykom
  • návštevy bábkového divadla, knižnice, 1. triedy CZŠ
  • spoluprácu s farským spoločenstvom
  • kultúrno-spoločenské akcie pre deti
  • pozorovania a výlety do Božej prírody

 

Zameranie

 

Naša jednotriedna MŠ je umiestnená v budove MŠ Hemerkova 26 na prvom poschodí. Navštevujú ju deti od 3 – 6 rokov. V súčasnosti je zapísaných 25 detí, o výchovu a vzdelávanie ktorých sa starajú dve učiteľky. Pri svojej pedagogickej práci využívame Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách a Plány náboženskej výchovy detí predškolského veku v katolíckych materských školách schválené KBS. Katolíckou výchovou v MŠ dopĺňame rodinnú katolícku výchovu, čím prispievame ku všestrannému harmonickému rozvoju detí a ich pohľadu na Ježiša Krista, aby bol stále stredom pri hrách a činnostiach počas pobytu detí v našej materskej škole.

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Mária Boldižárová, zástupca pre MŠ boldizarovam@centrum.sk

sr. Bc. Karolína Szelesová, FMA fma@stonline.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit